Αντώνης Ποταμίτης

Αντώνης Ποταμίτης

Πρόεδρος Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδας, Chairman at WEST GROUP