Δημήτρης Παπαδάτος

Δημήτρης Παπαδάτος

Διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου Αττικής, ΜΕΒΓΑΛ