Κονδυλία Κοντογιάννη

Κονδυλία Κοντογιάννη

Training & Corporate Communication Manager TÜV HELLAS (TÜV NORD)

H κυρία Κονδυλία Κοντογιάννη είναι Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης στον Φορέα Επιθεώρησης & Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD). Χάρη στη 15ετή εμπειρία, έχει ολιστική προσέγγιση σε θέματα που άπτονται της εταιρικής επικοινωνίας αλλά και των πωλήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο σκέλος της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης για την ίδια και τους συνεργάτες της. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα εργαλεία και μεθοδολογίες επικοινωνίας και πωλήσεων ώστε να αναγνωρίσει όλες τις σύγχρονες τάσεις αλλά και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που φέρνουν τα διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα. Πιστεύει στον συνδυασμό των ψηφιακών δυνατοτήτων με τα παραδοσιακά μοντέλα και εργαλεία, δίνοντας πάντα έμφαση στην ποιότητα αλλά και στην ανθρώπινη επαφή, ως «διαβατήριο» για την επιτυχία, τόσο σε θέματα επικοινωνίας όσο και πωλήσεων.

Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στην Διοίκηση της Υγείας, του Πανεπιστημίου Πειραιά.