Μανώλης Κούτης

Μανώλης Κούτης

Διευθυντής Πωλήσεων Εταιρικού Δικτύου, Interamerican