Μιχάλης Τάτσης

Μιχάλης Τάτσης

Director of Sales, Εθνική Ασφαλιστική